Decàleg escrit al 2063

1. Al 2063 a les redaccions els robots fan la feina dels robots i no la de les persones.

2. Al 2063 les persones fan la feina de les persones perquè els robots fan ja la feina dels robots.

3. Al 2063 la IA és veritablement intel·ligent i sap si el contingut que utilitza pel seu entrenament està lliure de drets o no.

4. Al 2063 la IA és ètica i compensa els creadors per la utilització de les seves creacions.

5. Al 2063 hi continua havent manca de llibertats, persecució a periodistes i censura. La dissidència és tan necessària com el 2023.

6. Al 2063 les eines dʼespionatge selectiu són encara més eficients que el 2023. Les eines de resistència digital, també.

7. Al 2063 la publicitat la fan les màquines per a les màquines.

8. Al 2063 la llibertat de premsa la paguen les persones, que formen comunitats junt amb els seus mitjans de referència.

9. El 2063 ha estat el primer any en què les dones han equiparat els salaris amb els homes.

10. Al 2063 ja no es fan dinars de dues hores per a fer un tracte. Els fan els agents dʼIA i les dues hores del dinar les dediquen, tant homes com dones, a la família.