Josep M. Cervera

Alcalde de El Port de la Selva

Des del juny del 2011 és alcalde del Port de la Selva. Senador per Girona de Junts per Cataluny des de finals de 2019.